Teorifrågorna – Pärm 2

Step 1 of 60

41 Taxin har stannat vid vägkanten och lyktorna på skylten blinkar gult. Hur ska du uppträda(Required)