Teorifrågorna – Pärm 1

Step 1 of 71

3 Vad innebär begreppet lätt lastbil?(Required)