Teorifrågorna – Pärm 1

Step 1 of 71

29 Hur påverkar synen om du är alkohol påverkad?(Required)